کد خبر: 198120

چرا کشور دچار روزمرّگی می‌شود؟

اتاق خبر 24

سیدیاسر جبرائیلی، کارشناس مسائل سیاسی در توییتر نوشت: ‏هیچ مسئله‌ای در کشور وجود ندارد که حل آن از عهده یک دستگاه برآید. عمده مسائل ما فرابخشی هستند و اقتضای حل مسائل فرابخشی، تعریف کار در سطح ملی و سپس تقسیم‌کار میان دستگاه‌هاست. این است که در خلاء یک نقشه کلان در مرکزیت اداره کشور که راهنمای حرکت باشد، گرفتار روزمرگی خواهیم شد.