کد خبر: 198091

چه کسی برای علی کوچولو قصه گفت؟

اتاق خبر 24

محسن مهدیان، فعال رسانه‌ای در صفحه اینستاگرام خود نوشت: بچه ها صبح قصه آلسا و آنا ببینند، احتمالا تا بعدازظهر لباس آبی و بلند و توری می پوشند و کفش پاشنه بلند پا می کنند. قصه بی تی اس را هم بشنوند به آرم و نشان او خواهند بود. حتما قصه گلزار را شنیده اند که با نامش منقلب می شوند و برایش گریه می کنند. "نامدار"ی دختربلاگر هم قصه ای پلیدانه ای دارد که پسر 14 ساله را پای لایو میخکوب می کند...

 قصه گوئی ماست که از دهه هشتادی تینیجرو گودزیلا می سازد.

ناصداها آنقدر بلند است که صدای قصه های حکمت آمیز مادربزرگ ها به گوش نمی رسد..  

اما علی لندی لابه لای ناقصه های ما از پدربزرگ پیرمان حضرت روح الله قصه ای ناب شنید: رهبر من آن طفل 13 ساله ایست که ....و قصه حسین فهمیده ها.

گوئی در این ایام که مزین به جشن دفاع مقدس است، در مجموعه قصه های نجیبانه و شورانگیز پاک بازان آنروزها، پرکشیدن علی لندی نشانه است.

نوجوان ایذه ای که باغیرت و حماسه برای نجات همسایه قدم بر هرم بی رحمانه آتش گذاشت و مردانه نامش تاریخی شد. آب از آتش کشید و برچشمان ما آب آتش زده نشاند.

آری سنت همینست که وقتی برای دهه هشتادی و قبل و بعدش، از قصه حسین علیه السلام میگوئید تمام.