کد خبر: 198064

باز هم نشان دادیم افغانستانی در ایران بیگانه نیست

اتاق خبر 24

سیدامیر سیاح، کارشناس مسائل اقتصادی در توییتر نوشت: ‏در مراکز بهداشت دولتی، به مراجعان افغانستانی هم واکسن می‌زنند.

دستور است به همه بزنید حتی کسانی‌که سند هویتی ندارند. رایگان

کدام کشور تحت تحریم شدید به بیگانگان چنین خدمتی میدهد؟

بازهم نشان دادیم افغانستانی در ایران بیگانه نیست.

 باز هم نشان دادیم افغانستانی در ایران بیگانه نیست