کد خبر: 198032

بررسی تمام دره پنجشیر در یک دقیقه!

در روزهای گذشته رسانه هایی از کلید واژه نسل کشی در پنجشیر بصورت گسترده استفاده می کنند که در ماجرای کشتار صدها هزار مردم مظلوم سوریه و یمن و عراق و ...خم به ابرویشان نمی آمد!