کد خبر: 197961

اندوه را به عشق تو، تنها گذاشتم

اتاق خبر 24

نفیسه السادات موسوی، شاعر یکی از سروده‌هایش را در کانال تلگرامی خود منتشر کرد.

تا بر حریم امن حرم پا گذاشتم

انگار سر به دامن دریا گذاشتم

موج عطوفت تو رسید و مرا گرفت

اندوه را به عشق تو، تنها گذاشتم

بغضی که شوق داشت کنار تو بشکند

آنجا به حال خوب خودش واگذاشتم

پایین نامه‌ای که سپردم به خادمان 

یک جا برای "باشد" و "امضا" گذاشتم ....

یک کنج دنج، زیر قدم‌های زائران 

دل را گره زدم به تو و جا گذاشتم....