کد خبر: 197959

از واکسن تا شانگهای، قصه همان قصه است

اتاق خبر 24

سیدنظام‌الدین موسوی، نماینده مجلس در توییتر نوشت: ‏

بله! دقیقاً از واکسن تا شانگهای، قصه همان قصه است:

ابتکار به جای انفعال

پیام عزت به جای پالس ذلت

پیگیری به جای بهانه گیری

میشود و میتوانیم به جای نمیشود و نمیتوانیم

ایستادن در گرمای ۵۰درجه به جاب خوابیدن در خُنکای ۱۸ درجه

و...