کد خبر: 197957

چطور می‌تونید این همه دروغ بگید!

اتاق خبر 24

یک کاربر فضای مجازی ‏خلاصه حرف لیبرال ها در دو جمله را طی توییتی منتشر کرد.

 هشت سال مشکلات دولت روحانی علتش اشتباهات دولت قبل تر بود.

 هشت سال موفقیت های دولت رئیسی حاصل زحمات دولت روحانی خواهد بود.

چطور میتونید؟