کد خبر: 197943

اعلام آمادگی امیرعبداللهیان برای گفتگو با انگلیس

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه طی توییتی نوشت: ‏در تماس تبریک و.خ. انگلیس برای گفتگوی مبتنی بر احترام متقابل ابراز آمادگی کردم؛ بی‌عملی ا.اروپا در برجام را به شدت مورد انتقاد قرار دادم؛ فاجعه رفتار آمریکا در افغانستان را محکوم و بر لزوم تشکیل دولت فراگیر تأکید کردم؛ و تصریح کردم که بدهی دیرینه انگلیس به ایران باید پرداخت شود.