کد خبر: 197933

موجودی که نیمی گیاه و نیمی حیوان است

زیست شناسان برای اولین بار در جهان موجودی عجیب را شناسایی کرده‌اند که نیمی گیاه و نیمی حیوان بوده و توانایی تولید کلروفیل را دارد.