کد خبر: 197914

چرا در بریتانیا زنان حق پزشک شدن را نداشتند؟

اتاق خبر 24

یک کاربر فضای مجازی در توییتر نوشت:

جالبه بدونید که؛

اولین پزشک زن دنیا "مارگارت بوکلی" بوده که تا زنده بوده خودش رومردی به اسم "جیمز بری" معرفی میکرد!

چون طبق قانون بریتانیا، زنان حق پزشک شدن نداشتن و مارگارت تصمیم گرفته به عنوان یک مرد زندگی کنه و بعد مرگش متوجه شدن که یک زنه!

واقعا چرا نباید زن پزشکی میخونده؟!!