کد خبر: 197869

خبر بد برای دوستداران پله

اتاق خبر 24

اسطوره فوتبال برزیل که چند روزی در بیمارستان بستری بود در اینستاگرامش خبر داد برای برداشتن یک تومور مشکوک در ناحیه روده بزرگ تحت عمل جراحی قرار گرفته است.

 

خبر بد برای دوستداران پله