کد خبر: 197868

اولین قربانی بی‌بندوباری خاندان پهلوی

کانال تلگرامی تونل زمان گزیده هایی از روزنامه اطلاعات سال ۱۳۵۷ درباره بی‌بندوباری پهلوی را منتشر کرد.
اتاق خبر 24

در دورانی که فضای مجازی و رسانه‌های گسترده‌ای مثل الان وجود نداشت، حکومت پهلوی فساد و بی بندباری را آنچنان گسترش داده بود که خانواده‌ها، اولین قربانی آن بودند.