کد خبر: 197855

چند پیشنهاد برای مبارزه با راهزن‌های رسانه‌ای

اتاق خبر 24

محسن مهدیان، فعال رسانه‌ای در کانال تلگرامی خود نوشت: یک فیلم یک دقیقه ای از گشت وگذار توریست در ایران، چند روزست آب به لانه رسانه های اهریمن از سعودی نشنال تا باقی راهزن های رسانه ای ریخته است.

جالب نیست؟ چه معرکه ها راه انداختند که چرا ایران را زیبا نشان دادید.

صفحه خبرخوب خبرگزاری فارس در اینستاگرام بسته شد. بدون هیچ تذکری. بدون انتشار هرگونه عکس و متن ازاردهنده برای رسانه شیطان.

چرا؟ از چه هراس دارند؟ دقت کردید؟

ختم کلام

برای آنها که تقاضای پیشنهاد رسانه ای برای مبارزه دارند:

یقین کنید امروز مبارزه اصلی در جنگ رسانه ای با دشمن، تبلیغ داشته ها و دارایی های ملی است. با افتخار از فضائل این ملت و از گنج این خاک بگوئید که بلندترین رجز خطشکن و مستحکم ترین آرایش جنگی مقابل شیاطین است.

و در نهایت نیز به رسوایی ستون پنجمی خودحقیرپندارها ختم میشود.

سخت نیست. کم نگذارید. از نزدیکی و حریم خودتان شروع کنید. هرکار خوب و هر آدم خوب و هر تصمیم خوبی می بینید فخر کنید و فریاد.