کد خبر: 197787

جایی که تنها خودتی وخدای خودت

اتاق خبر 24

یک کاربر فضای مجازی در توییتر نوشت: اون قسمت طرح شهیدسلیمانی دوست داشتنیه که توخونه پای شبکه ملکه یاعنترنشنال نشستی وداری نق نق میکنی، یکدفعه درمیزنن ومیان تست کرونا میگیرن، یا بسته معیشتی یا آموزشهای پیشگیری ودرمان میدن.

دیگه اونجا خودتی وخدای خودت، وبدبینی که به ناحق از بسیج تو ذهنت ساختن.