کد خبر: 197734

آخرین وضعیت واکسن اسپایکوژن

واکسن مشترک ایران و استرالیا باید فاز سوم خود را تمام کند تا مجوز دریافت کند.فاز سوم انتهای شهریور به اتمام می رسد.پلتفرم واکسن اسپایکوژن از نوع نوترکیب است.