کد خبر: 197728

اطلاعیۀ طالبان برای دارندگان اسلحه و مهمات

اتاق خبر 24

سخنگوی طالبان اطلاعیۀ ارگان های امنیتی امارت اسلامی را طی توییتی منتشر کرد.

در شهر کابل به تمام کسانی که وسائط، اسلحه، مهمات و دیگر اجناس دولتی را با خود دارند، اطلاع داده میشود، که اشیای مذکوره را در مدت یک هفته به رضایت خود به ارگان های مربوطه امارت اسلامی بسپارند.

‏تا نیاز به ان دیده نشود که در صورت کشف ان متخلفین تعقیب و یا با برخورد قانونی مواجه گردند.