کد خبر: 197691

خداحافظ وزارت برجام و غربگرایان منفعل

اتاق خبر 24

احمد نادری، نماینده مجلس در توییتر نوشت: سخنان قاطع و از موضع عزت و اقتدار دکتر امیرعبداللهیان گزینه پیشنهادی وزارت خارجه، نوید آغاز دوره ای جدید از دیپلماسی متوازن و پویا و تعامل هوشمند باجهان است. دیپلماسی ای که ایران را در “پیرامون”غرب تعریف نمی کند وظرفیت های منطقه برایش موضوعیت دارد.

خداحافظ وزارت برجام وغربگرایان منفعل