کد خبر: 197600

نظر یک کاربر افغانستانی درباره سقوط از هواپیما

اتاق خبر 24

یک کاربر افغانستانی در توئیتی نوشت: بگذارید تا همه دنیا بدانند؛ سقوط خفت‌بار هموطنان افغانستانی ما از هواپیمای آمریکایی نتیجه اعتماد مردم به آمریکا و عوامل مزدورشان بود. این حجم از ذلت و خواری به هیچ عنوان قابل استتار و نهان‌سازی نیست، بگذارید تا عبرتی باشد برای خلقی که هنوز خوابِ آمریکا را در سر دارند.