کد خبر: 197589

افشاگری فضائلی درباره واکسن

اتاق خبر 24

مهدی فضائلی در توئیتی نوشت: به نظر می رسد جریانی که باید پاسخگوی عدم واردات واکسن باشد با استفاده از تکنیک آی دزد آدرس غلط می دهد!

کار سختی نیست،ببینید سال گذشته چه کسانی مخالف واردات سینوفارم و اسپوتنیک بودند.