کد خبر: 197588

درباره دوگانه ای به نام سلامت - هیئت

اتاق خبر 24

فرشاد مهدی پور در توئیتی نوشت: امسال اکثر هیئت‌ها نشان دادند دوگانه سلامت و هیئت، کاذب و نادرست‌ند و الحمدلله عزاداری خالصانه و رعایت مومنانه در محرم ١۴٠٠ ثبت شد.

و خداقوت به سازمان تبلیغات اسلامی که امسال در سیاه‌پوشی ایران و کمک به هیات‌ها مجاهدت کرد.