کد خبر: 197587

ارمنی ها امید دارن، ما نداشته باشیم؟

اتاق خبر 24

حمید رسایی در توییتی نوشت: عباس جان، وقتی ارمنی‌ها به شما امید دارند، چرا ما نداشته باشیم.

تَکیه در هر برزن و هر کوچه‌راهی می‌زنند

شاعران هم بیت‌های قتلگاهی می‌زنند

آنقدر شور محرم در سر عشاق هست

ارمنی‌ها هم کلیسا را سیاهی می‌زنند.