کد خبر: 197586

روند نزولی ارزش سهام فایزر ادامه دارد

کانال تلگرامی سرائر نوشت: با انتشار گزارش ها و نتایج پژوهش های جدید درباره کاهش اثربخشی و حتی عدم کارایی واکسن فایزر در برابر گونه های جدید ویروس کرونا، روند کاهش ارزش سهام مرتبط با این واکسن ادامه دارد.