کد خبر: 197579

شبکه اینترنشنال سعودی برای افغانستان هم شبکه زد!

اتاق خبر 24

کانال تلگرامی کانال خبری 598 نوشت: افغانستان اینترنشنال همزمان با سقوط افغانستان افتتاح شد!

همزمان با سقوط افغانستان و ورود طالبان به کابل، شبکه سعودی اینترنشنال به صورت "کاملا اتفاقی" بخش افغانستان اینترنشنال را راه اندازی کرد.