کد خبر: 197578

فرح سند داره؟

اتاق خبر 24

پس از آنکه فرح پهلوی مدعی شد که برای ایرانی ها واکسن ارسال کرده، یک کاربر در توئیتی نوشت: این ۱۵ میلیون رو از آمریکایی فرستادی که محموله ضدعفونی فرانسه رو دزدیده بود؟

یا از فرانسه‌ای که محموله ماسک و دستکش اسپانیا و ایتالیا رو دزدیده بود؟

یا شایدم از صندوق بین المللی پول وام گرفتی که بعد از ۶۰ سال ایران برای کرونا درخواست وام کرده و ندادن!

خلاصه اگه سندی داری رو کن