کد خبر: 197529

ربات جراحی ایرانی وارد بازار بین المللی شد

اتاق خبر 24

یک کاربر در توئیتی نوشت: یادتونه یک ماه پیش عمل جراحی رباتیک از راه دور توسط متخصصین ایرانی روی موجود زنده انجام شد؟

حالا قرارداد صادرات ربات ایرانی سینا و ایجاد دو مرکز آموزش مهارتهای جراحی رباتیک از راه دور با کشور اندونزی هم امضا شد.