کد خبر: 197522

روند واکسیناسیون ضد کرونا شتاب گرفت

دکتر اسماعیلی، پزشک ناظر در مرکز واکسیناسیون: پس از تزریق ممکن است در برخی از افراد حساسیت یا عوارضی همچون تب و کوفتگی ایجاد شود که با نوشیدن آب فراوان رفع می‌شود.