کد خبر: 197499

به زاکانی که رسیدن، مردم یادشون رفت؟

عبدالله گنجی در توئیتی نوشت:  اونهایی که تا بخواهی حرف بزنی می گوید مردم، حق مردم، انتخاب مردم، نظر مردم. حتی اگر مردم اشتباه کنند... نمایندگان مردم. سلیقه مردم. تصمیم مردم  و...  به زاکانی که رسیدند کلا مردم یادشون رفت. اگر از خودشون بود می گفتند اصلا مردم دوست دارند یک بی سواد را شهردار کنند به شما چه؟