کد خبر: 197460

روحانی باید یه مصاحبه جدی می‌کرد نه خودمانی!

محمد صدوقی در توئیتی نوشت: رئیس جمهور در پایان دولت باید در یک مصاحبه جدی مورد پرسش های سخت کارشناسان قرار بگیرد که قوت و ضعف های او در حافظه مردم ثبت شود نه اینکه در یک مصاحبه خودمانی از کارهای فردای او بپرسیم!