کد خبر: 19746
در اتاق خبر 24 ببینید

عزاداری قاجاری ها در ایام محرم + تصاویر

مراسم‌های عزاداری در محرم یکی از سنت‌های مورد توجه شاهان قاجار نیز به شمار می رفت.
به گزارش خبرنگار اتاق خبر 24

مراسم‌های عزاداری در محرم یکی از سنت‌های مورد توجه شاهان قاجار نیز به شمار می رفت.

 تصاویر قدیمی زیر برگرفته از عزاداری در دوران قاجار است:

 

عزاداری قاجار 1

تنی چند از مقامات و درباریان در مراسم عزاداری در تکیه دولت

 

عزاداری قاجار 2

 

عزاداری قاجار 3

 

عزاداری قاجار 4

 

عزاداری قاجار 5

مراسم عزاداری روز عاشورا در میدان توپخانه

 

عزاداری  قاجار 6

مراسم عزاداری در مسجد جامع تهران

 

عزاداری قاجار 7

 

عزاداری قاجار 8
دسته جات عزاداری عاشورا در خیابان های تهران
 
 
عزاداری قاجار 11
مراسم روضه خوانی
 
 
عزاداری قاجار 9

 

عزاداری قاجار 10

 

قاجار 12

 

عزاداری قاجار 13