کد خبر: 197438

حدود ۱۹ میلیون واکسن در مجموع وارد شد +جدول

 بر اساس آمارهای گمرک ایران، نزدیک به ۱۹ میلیون واکسن کرونا، از کشورهای مختلف وارد شده است.
اتاق خبر 24

بررسی  آمارهای گمرک ایران نشان میدهد، تا روز دهم مرداد ماه حدود 18 میلیون و 800 هزار دوز واکسن در 31 محموله از طریق گمرک فرودگاه امام خمینی ترخیص شده است.

بر این مبنا، واکسنهای وارداتی مربوط به 7 مبدا مختلف می‌باشد که 14 محموله از کشور چین شامل حدود 12 میلیون دوز واکسن می‌باشد.

همچنین حدود 1.450 هزار دوز واکسن ایتالیایی در قالب پروژه کوواکس از طریق گمرک مذکور ترخیص شده است.

منبع: خبرگزاری تسنیم