کد خبر: 197432

نحوه محاسبه هزینه برق مشترکین پرمصرف

توضیحات مدیرکل امور مشترکین توانیر در مورد نحوه محاسبه هزینه برق مشترکین پر مصرف: با افزایش ۵ برابری مصرف، قبض برق ۴۲ برابر گران‌تر صادر می‌شود.