کد خبر: 197421

بانک ها واحدهای تولیدی تملیکی رو فعال کردن؟

اتاق خبر 24

سعید پیرزاده در توئیتی نوشت: پاداش میلیونی به مدیران بانکی بخاطر تعطیلی واحدهای تولیدی بود؟!

۱۷۹۳ واحد تولیدی در استان‌های مختلف در تملک ۱۶ بانک قرار دارند که ۵۸ درصد این واحدها غیرفعال هستند. طبق دستورالعمل‌های صادر شده، بانک ها موظف به فعال کردن واحدهای تملکی شده بودند؛ اما گویا فعلا خبری از فعال شدن نیست!