کد خبر: 197400

نکته بسیار مهم در مورد مرگ محمدرضا پهلوی

اتاق خبر 24

یک کاربر در توئیتی نوشت: نکته بسیار مهم در مورد مرگ محمدرضا پهلوی این است که؛

شاه از انگلیس و فرانسه اقامت خواست ندادند، وسط درمان هم از آمریکا بیرونش کردند و با آن همه ادعای اقتدار و عزت بین المللی، با حقارت در قاهره مُرد و هیچ مقام بلندپایه خارجی جز سادات به تشییعش نیامد!

نقطه پایان نوکری استعمار اینه.