کد خبر: 197396

بوی زباله به جای عطر بهارنارنج!

یک کاربر در توئیتی نوشت: در مهمترین و شلوغ ترین ورودی ساری نوشته شده به شهر بهارنارنج خوش آمدید اما به جای عطرخوش بهارنارنج، بوی تعفن شدید زباله های دپو شده در صدمتری این تابلو نصیبتان میشود! چندماه دیگر ساری میزبان مراسم پایتختی گردشگری کشورهای اکو است اما انگار بر روی شهر و مسئولانش گرد مرگ پاشیده اند.