کد خبر: 197394

خبر فقط با سند!

اتاق خبر 24

یک کاربر در توئیتی نوشت: به عنوان تولید کننده محتوا عادت کنیم فقط با فکت و سند مطلب تولید کنیم.

و به عنوان مصرف کننده محتوای رسانه‌ای باید یاد بگیریم هیچ مطلب بدون سندی رو نپذیریم.

این اولین قدم برای سر و سامون دادن به فضای بی در و پیکر رسانه‌اس.