کد خبر: 197378

یک راهکار برای معکوس کردن مهاجرت از ایران

سید امیر سیاح در توئیتی نوشت: بزرگترین انگیزه ترک ایران، اینه که حق شهروندی در مراکز حکومتی شفاف و قابل استیفا نیست. اگر یک انقلاب اداری (شامل قوه و ناجا) راه بیفته، مهاجرت از ایران معکوس میشه.