کد خبر: 197322

تلاش دوروها برای جاگیری در وزارت نفت آینده

اتاق خبر 24

یک کاربر در توئیتی نوشت: کسانی که تا دیروز در مدح زنگنه از یکدیگر سبقت می‌گرفتند، این روزها یک پایشان در دفتر میرکاظمی است و پای دیگرشان، در دفتر رستم قاسمی؛

شاید خودشان فراموش کرده باشند چگونه رنگ عوض کردند اما به زودی، اسناد نفاقشان منتشر می‌شود تا خیلی چیزها مشخص شود.