کد خبر: 197308

هرگونه تجمع در روز عرفه ممنوع است

فرمانده عملیات ستاد مقابله با کرونای تهران: قطعا برگزاری هرگونه تجمع در روز عرفه مورد تایید نیست و برخلاف مقررات مربوط به مقابله با ویروس کرونا است.