کد خبر: 197304

فرمول گلستان شدن کشور، صددرصد تضمینی

یک کاربر در توئیتی نوشت: هرباری که یه مشکل تو کشور پیش میاد، وزیر مربوطه رو بفرستید اونجا زندگی کنه و تا مشکل رو حل نکرده نتونه برگرده خونش. فرمول گلستان شدن کشور، صد در صد تضمینی