کد خبر: 197303

ماجرای سگ کشی رضاشاه

یک کاربر در توئیتی نوشت: گونتر نویسنده آمریکایی در کتابش با عنوان "در درون آسیا" که در سال 1939 منتشر کرد مینویسد: حتی سگها هم از قساوت اعلی حضرت رضاخان بی نصیب نمی مانند و وقتی شاه در سفر است، در هر روستا و قریه ای که شب منزل کند سگها را می کشند زیرا شاه خواب سبکی دارد و هرصدایی خوابش را پریشان می کند!