کد خبر: 197270

دو هفته پرکار کمیسیون های تخصصی مجلس

اتاق خبر 24

امیرحسین یزدان پناه در توئیتی نوشت: وقتی جلسات صحن علنی برگزار نمی‌شود، تصور این است که مجلس تعطیل است درحالی که با اهتمام نمایندگان، هم کمیسیون‌های تخصصی مجلس تعطیلی ندارند و هم نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه مشغول رسیدگی به مسائل منطقه و موکلان خود هستند.

مجلس یازدهم در رفع مشکلات مردم تعطیلی ندارد.