کد خبر: 197264

زور خانم بازیگر به مافیای پزشکی می رسه؟

اتاق خبر 24

سید مجید حسینی در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: سحر جعفری جوزانی اعلام کرد فکش به خاطر خطای پزشکی فلج شده است اما شکایت نمی کند چون دفعه قبل هم در موضوع خطای پزشکی شکایت کرده است و به جایی نرسیده است !

شما فکر کنید خانم جوزانی را میلیونها نفر میشناسند، جزو طبقه بالاست، دسترسی دارد، رسانه قوی دارد ، همکاران قدرتمند دارد، اما از اینکه مقابل مافیای پزشکی بتواند حقش را بگیرد ، ناامید است ؛ چه رسد به دخترک اراکی یا بچه محروم خوزستانی یا فلان معلول گیلانی که نه رسانه دارد نه پول نه قدرت ! آنهمه مظلوم ، مقابل مافیای پزشکی بی حمایت و بی کس اند ، هم سیستم نظام پزشکی ، هم سیستم دانشگاه پزشکی که مسئول رسیدگی به خطای پزشکی هستند ، خود دچار تعارض منافع اند! خود پزشکند و جز پزشکان مسلط و قدرتمند از مجلس تا دولت ! خانم جوزانی با این رسانه قوی ، ناامید است؛ دیگران چه کنند؟