کد خبر: 197263

امتیاز قطره چکانی برای حفظ تحریم!

اتاق خبر 24

مهدی قاسم زاده در کانال تلگرامی خود نوشت: در سالگرد اجرای برجامی که قرار بود تمام تحریم ها را بالمرّه لغو کند فقط تیتر میزنند که آمریکا بخشی از تحریم های تجاری ایران را لغو کرده است اما هیچ اشاره ای نمیکنند که گویا این معافیت اجازه انتقال وجوه به ایران را نمیدهد و فقط قرارست بجای بخشی از دارایی های مسدود شده از کره جنوبی و ژاپن، اقلام غیرتحریمی به ایران صادر شود.

اینگونه اقدامات از یکسو جنبه ی تست و سنجش میزان آمادگی برای فروش یکسری امتیاز ناقابل با گران ترین قیمت را دارد و از سوی دیگر نوعی آزاد سازی قطره چکانی و هدفمند بمنظور حفظ ساختار فشارها و تحریم ها، کمک رسانی اقتصادی به همپیمانان خودشان و گرفتن ژست انسان دوستانه (بجای لغو واقعی تمام تحریم ها) است!