کد خبر: 197248

جزئیات تأمین مالی ۳۴۸هزار میلیارد تومانی از بازار سرمایه

 تأمین مالی اقتصاد در سال گذشته از بازار سرمایه حدود ۳۴۸هزار میلیارد تومان بوده است.
اتاق خبر 24

بررسیها نشان می‌دهد در سال 1399 حدود 348 هزار میلیارد تومان تأمین مالی از بازار سرمایه انجام شده است که این رقم نسبت به سال قبل از آن که 147 هزار میلیارد تومان تأمین مالی انجام شد، رشدی قابل‌توجه داشته است.

بر اساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس، در سال گذشته حدود 183 هزار میلیارد تومان اوراق مالی از طرف دولت و 37 هزار میلیارد تومان اوراق از طرف بخش غیردولتی به فروش رفته است. در سال 1398 تنها 88 هزار میلیارد تومان اوراق دولتی در بازار سرمایه فروخته شده است.

حقوق صاحبان سهام شامل افزایش سرمایه و عرضه اولیه نیز 128 هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال 1398 با رقم 47 هزار میلیارد تومان تقریباً 3 برابر شده است.

منبع: خبرگزاری تسنیم