کد خبر: 197226

تبلیغات یک بانک، معادل وام ازدواج ۵ هزار زوج!

اتاق خبر 24

عبدالله گنجی در توئیتی نوشت: یک بانک خصوصی در دو سال ٩٨ و ٩٩ حدود ۲۴۵ میلیارد تومان صرف تبلیغات کرده است (براساس صورت مالی خود بانک).

با در نظر گرفتن وام ازدواج ۵۰ میلیون تومانی برای هر زوج در سال ۱۳۹۹، مبلغ هزینه شده توسط این بانک برای تبلیغات، معادل وام ازدواج نزدیک به ۵ هزار زوج بوده است. تبلیغ هم صورت می گرفت.