کد خبر: 197225

کدام پیشنهادها از شدت بحران برق کم کرد؟

اتاق خبر 24

یک کاربر در توئیتی نوشت: در کنار مباحث فنی و اقتصادی، یکی از اصلی ترین دلایل قطع برق عدم مدیریت بحران و اتخاذ تدابیر لازم، توسط دولت بود.

مجلس انقلابی که گفته بود دولت را وادار به کار خواهد کرد، پیشنهادهای موثری ارائه کرد که برخی از سوی دولت اجرا و برخی هنوز اجرا نشده اما الحمدلله از شدت بحران کاسته است.