کد خبر: 197183

تشبیه زن‌ها به مگس توسط شاه!

اتاق خبر 24

یک کاربر در توئیتی نوشت: اعلیحضرت همایونی آنچنان ارزشی برای زنان قائل بودند که اسدالله علم در خاطراتش مینویسد: شاهنشاه فرمودند زنها مثل مگسها دائما وزوز میکنند،

آدم برای آنکه جان خودش را خلاص کند، موافقت میکند که آسوده شود.

منبع: کتاب یادداشتهای عَلَم /نوشته اسدالله علم (وزیر دربار شاه) /جلد6/صفحه283