کد خبر: 197182

لباس زنان ایرانی در زمان مادها+ عکس

یک کاربر در توئیتی نوشت: لباس زنان درزمان مادها، شبیه پیراهن بلندچین دار، شلوار تا مچ پا و یک شنل بلند روی لباس بود و این نشان میدهد که زن در تمام تاریخ با ارزش بوده است.