کد خبر: 197173

سمّ حکمرانی

اتاق خبر 24

محمد ایمانی در کانال تلگرامی خود نوشته است:

مردم، امروز آقای اردکانیان را به عنوان یکی از مقصران قطع برق می شناسند.

اما طیف مدعی اصلاحات و اعتدال تا چندی قبل، او را به عنوان نظریه پرداز و در تراز ریاست جمهوری وانمود می کردند.

او درباره الزامات حکمرانی درست سخن می گفت و از این که دیگران برنامه ریزی نداشته اند، انتقاد می کرد.

اما در دوره مدیریت ایشان بود که غیر از فصل گرمای هوا، در زمستان هم گرفتار قطع برق شدیم. و در همین دوره، از الزامات برنامه ششم در زمینه توسعه ظرفیت های نیروگاهی و تبدیل شدن به صادر کننده پایدار عقب افتادیم.

در تدبیر و دور اندیشی اردکانیان همین بس که چهار سال قبل گفت: "ساخت نیروگاه برای ۲۰۰ ساعت، توجیه اقتصادی ندارد و زیر بار فشار برای نیروگاه سازی نمی روم"!

... ناگهان چقدر زود دیر شد و رسیدیم به جایی که اعلام کنند تولید برق ۱۰- ۱۵ هزار مگاوات کمتر از مصرف کشور است؛ آن هم در دوره رکود اقتصادی که بسیاری از واحد های تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل هستند.

سمّ حکمرانی، ادعا داشتن فراوان، و کم گذاشتن در آینده نگری و اقدام است. بسا مدیران ضعیف که در متن مجادلات سیاسی، حاشیه امن برای سوء مدیریت پیدا کردند.

سمّ حکمرانی

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.