کد خبر: 197154

توسعه از اون وری!

اتاق خبر 24

محمد ایمانی در توئیتی نوشت: سخنرانی های اسحاق جهانگیری، تحت عنوان «گفتارهایی در باب توسعه ایران» از سوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی تبدیل به کتاب شد.

سعدی در گلستان می نویسد؛ "لقمان را گفتند: ادب از که آموختی؟ گفت: از بی ادبان! هر چه از ایشان در نظرم ناپسند آمد، از فعل آن پرهیز کردم".